Fəridə Xəlilova

Tibb bacısı

Fəridə Xəlilova Zahid qızı. Tibb bacısı.

Şəxsi məlumat

Təcürbə