2.1. Avtorefraktometrik keratometriya- buynuz qişanın ən dik və ona perpendikulyar olan ən yastı oxlarının kompyuterizə olunmuş avtomatik sistemlərlə ölçülməsidir. Bu metod buynuz qişanın əyrilik radiuslarını millimetrik və dioptrik şkalalar ilə ölçə bilir. Bu müayinə vasitəsi ilə buhnuz qişanın sındırma gecü haqüında məlumat əldə edə bilirik.
2.2 Plasido disk sistemli topoqrafik keratometriya- buynuz qişanln səthinə əks olunan işıqlı dairəvi disklərin arasındakı məsafə fərqlərinə görə ölçülən keratometrik dəyərlərdir. Buynuz qişanın ön səthinin əyrilik radiusu haqqıda ən dəqiq məlumatı verən müayinə metodudur.
2.3. Scheimpflug sistemli topoqrafik keratometriya-bugnuz qişaya nazik işıq seli şəklində göndərilən şüaların buynuz qişadan keçərkən çəkilən çoxsaylı fotokəsiklərin alqoritmik analizi nəticəsində buynuz qişanın ön və arxa səthinin keratometrik dəyərləri əldə edilir. Bu müayinə buynuz qişanın arxa səthinin keraometrik dəyərlərini ölçməyin ən dəqiq metodudur.
2.4. Yataq xəstəsinin keratometriyası- kiçik yaşlı uşaqlar, dik vəziyyətdə dura bilməyən xəstələr və anesteziya altındakı xəstələrin kerstometrik dərəcələrinin ölçülməsi üçün əvəzolunmaz metoddur. Mərkəzimizdə bu müayinəni tam müstəqil HAND HELD KERATOMETER və Biometriya cihazına inteqrasiya edilmiş KERATOMETER vasitəsi ilə aparırıq.

Keratometriya