PROSEDURLAR

Arqon lazer fotokoaqulyasiyası

Arqon lazer fotokoaqulyasiyası (Baryer-LFK, PRP, GRİD, FOCAL)

Nd Yag lazer prusedurları

Nd Yag lazer prusedurları( İridotomiya, iridoplastika, kapsulotomiya, vitreolizis, suturolizis)

Diod lazer prosedurları

Diod lazer prosedurları (Diod lazer siklodestruksiya, Diod lazer retinopeksiya)

Göz yaşı kanalının prosedurları

Göz yaşı kanalının prosedurları (Açılması, Yuyulması, Genəldilməsi)

Gözdəki yad cismin çıxardılması

Gözdəki yad cismin ambulator şəraitdə çıxardılması

Kontakt linzaların qoyulması

Buynuz qişa eroziyalarında bandaj kontakt linzaların qoyulması

Göz ətrafı və göz daxili inyeksiyaların vurulması

Göz ətrafı və göz daxili inyeksiyaların vurulması (Subkonyunktival, Subtenon, Peribulbar, Retrobulbar, İntrakameral, İntravitreal)

Kirpiklərin elektrolizi

Kirpiklərin elektrolizi

Komandamız