Torlu qişa əməliyyatları (Torlu qişanın qopması əməliyyatları, Gözdaxili yad cismin çıxarılması əməliyyatları, Gözdaxili qanamaların təmizlənməsi əməliyyatları, Şəkərli diabetin fəsadlarının aradan qaldırılması əməliyyatları, Membran soyma əməliyyatları, Göz dibinə düşmüş büllurun çıxarılması əməliyyatları)

Torlu qişa əməliyyatları