ƏMƏLİYYATLAR

Zəifgörmə əməliyyatları

Zəifgörmə əməliyyatları ( Excimer laser, PHAKİC İOL, Mono və Multifocal İOL, RK və LRİ)

Keratokonus əməliyyatları

Keratokonus əməliyyatları (Cross Linking əməliyyatı, İntrakorneal Ring implantasiyası)

Katarakta əməliyyatları

 Katarakta əməliyyatları (Fako emulsifikasiya, Ekstrakapsulyar Eksyraksiya, İntrakapsulyar ekstraksiya, Tunnel eksyraksiyası)

Gözdaxili linzaların implantasiyası

Gözdaxili linzaların implantasiyası (Monofokal İOL implantasiyası, Multifokal İOL implantasiyası, Trifokal İOL implantasiyası, İOL dəyişdirmə, PiggyBag İOL implantasiyası, Skleral fiksasiya İOL implantasiyası, İRİS CLAW İOL implantasiyası)

Torlu qişa əməliyyatları

Torlu qişa əməliyyatları (Torlu qişanın qopması əməliyyatları, Gözdaxili yad cismin çıxarılması əməliyyatları, Gözdaxili qanamaların təmizlənməsi əməliyyatları, Şəkərli diabetin fəsadlarının aradan qaldırılması əməliyyatları, Membran soyma əməliyyatları, Göz dibinə düşmüş büllurun çıxarılması əməliyyatları)

Qlaukoma əməliyyatları

Qlaukoma əməliyyatları (Filtrasiya edici əməliyyatlar, İmplant yerləşdirmə əməliyyatları, Qoniotomiyalar)

Çəpgözlük əməliyyatları

Çəpgözlük əməliyyatları (Əzələlərin güclərinin artırılması əməliyyatları, Əzələlərin güclərinin azaldılması əməliyyatları, Əzələlərin yerlərinin dəyişdirilməsi əməliyyatları)

Göz yaşı kanalı əməliyyatları

Göz yaşı kanalı əməliyyatları

Göz qapaqları əməliyyatları

 Göz qapaqları əməliyyatları (Dakriosistorinostomiya, Punctum plug imlantasiyası, Jones tube implantasiyası)

Göz ətrafı toxumaların əməliyyatları

Göz ətrafı toxumaların əməliyyatları (Qapaq əməliyyatları, Konyunktiva əməliyyatları, Orbita əməliyyatları)

Komandamız