Elgül Musayeva

Xəstə hazırlığı

Elgül Musayeva Elçin qızı. Xəstə hazırlığı.

Şəxsi məlumat

Təcürbə