Danılmazdır ki, kompyuter, telefon və digər monitor işləri əksəriyyətimizin həyatının bir parçası halına çevrilib. Hətta bəzilərimizin günsəlik işi monitorlar ilədir. Günün böyük hissəsini kompyuter və digər monitorlar arxasında keçirən insanların gözlərində yorğunluq, quruluq, aydın görə bilməmə, bulanıqlıq, qızarıqlıq və s kimi narahatçılıqlar ortaya çıxır. Kompyuterlə işləyənlərin Göz CheckUp Paketi, belə insanların narahatçılıqlarının həlli və ya azaldılması üçün nələr etməli olduğumuzu təyin etmək üçün nəzərdə tutulub.

Kompyuterlə işləyənlərin Göz CheckUp Paketinə daxildir:
Avtokeratorefraktometriya
Pnevmotonometriya
Korreksiya olunmuş Gözdaxili təzyiqin təyini
Viziometriya
Stereogörmənin təyini
Biomikroskopiya
Sikloplegiya
Retinoskopiya
Keratotopoqrafiya
Göz yaşının kəmiyyət və keyfiyyət göatəricisinin təyini (Schirmer, BUT və Noninvaziv-BUT)
Meybomiqrafiya

CHECK UP: PAKETLƏRİMİZ