Cəmilə Eyvazova

Tibb bacısı

Cəmilə Eyvazova İsmayil qızı. Tibb bacısı.

Şəxsi məlumat

Təcürbə